BIO ODOR

Là chế phẩm sinh học chuyên dụng xử lý nấm mốc, khử mùi hôi bằng cơ chế và thành phần sinh học hữu cơ an toàn tuyệt đối