THÔNG TIN DỰ ÁN SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên Hợp Đồng Gói Thầu: Thi Công Lót Phủ Màng Chống Thấm HDPE SOLMAX Cho Các Hầm Chứa Nước Thải
Hiện Trạng Công Trình Đang Thi Công
Chủ Đầu Tư TRANG TRẠI HEO GIỐNG HẢI ĐĂNG
Địa Chỉ TÂN CHÂU – TÂY NINH
Ngành Nghề Kinh Doanh Chăn Nuôi 5.000 Heo Nái + 60.000 Heo Thịt

CÁC HỒ CHỨA NƯỚC THẢI TRONG TRẠI

THÔNG TIN DỰ ÁN SỐ LIỆU CHI TIẾT Tên Hợp Đồng Gói Thầu: Thi Công Lót Phủ Màng Chống Thấm HDPE SOLMAX Cho Các Hầm Chứa Nước Thải Hiện Trạng Công Trình Đang Thi Công Chủ Đầu Tư TRANG TRẠI HEO GIỐNG HẢI ĐĂNG Địa Chỉ TÂN CHÂU – TÂY NINH Ngành Nghề Kinh Doanh…