KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải trại chăn nuôi 10.000 heo hậu bị

Hiện trạng công trình Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH TMDVXD Nam Việt Hoàng
Địa chỉ xã Suối Cao, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo hậu bị

Một số hình ảnh của công trình :

 

Block "slidebar-du-an" not found