KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thiết kế và thi công

Gói thầu: Cung cấp vật tư thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trại chăn nuôi lợn tập trung.

Hiện trạng công trình Đã thi công hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH chăn nuôi Thái Thụy
Địa điểm thi công Địa chỉ: Lễ Củ, Thụy Duyên, Thái Thụy, Thái Bình.
Điện thoại 0462.849.666
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo
Nội dung thực hiện Hệ thống xử lý nước thải 50m³/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải 500m³/ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải 950m³/ngày đêm

Một số hình ảnh của dự án :

Block "slidebar-du-an" not found