THÔNG TIN SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp màng HDPE và thi công lót phủ hầm biogas, hồ chứa và hướng dẫn thi công các công trình phụ trợ

Chủ đầu tư Công ty TNHH Mười Tân Hợp Thành
Địa chỉ Tổ 5, ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0937.171717
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất chế biến tinh bột mì
Mục tiêu và kết quả đạt được của dự án Xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất chế biến tinh bột mì đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A

– Kết quả: Tận thu 7.000 m3 khí biogas/ngày chạy máy phát điện tiết kiệm 10.000.000 đồng/ngày

– Công trình đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2009.

Một số hình ảnh của công trình :

Block "slidebar-du-an" not found

Từ khóa: HDPE & Biogas