THÔNG TIN SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp màng HDPE và thi công lót phủ hầm biogas, hồ chứa và hướng dẫn thi công các công trình phụ trợ

Hiện trạng công trình Đã thi công hoàn thành
Chủ đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Minh
Địa chỉ ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại 0613.558.515
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất chế biến tinh bột mì
Mục tiêu và kết quả đạt được của dự án Xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất chế biến tinh  bột mì.

– Kết quả: Tận thu 14.000 m3 khí biogas/ngày làm nguyên liệu sấy bã mì.Tiết kiệm chi phí điện năng 12.000.000 đồng/ngày.

– Nước thải đầu ra đạt cột B theo QCVN 40/2011/BTMT

Block "slidebar-du-an" not found

Từ khóa: HDPE & Biogas