THÔNG TIN SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Gói thầu: Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải công suất 600m³/ngày đêm
Chủ đầu tư Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn
Địa chỉ Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại 0613.869064
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi 24.000 heo nái và heo thịt
Mục tiêu của dự án Xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất chăn nuôi (600m3/ngày đêm), tận thu khí biogas thương mại hóa.

Kết quả: Nước thải đầu ra đạt QCVN 40/2011-BTNMT Cột A.

– Thương mại hóa bán 8.000 m3 khí biogas/ngày phục vụ sản xuất sấy gỗ, sấy cát, nung gạch.

Hình ảnh thực hiện dự án

 

Block "slidebar-du-an" not found

Từ khóa: xử lý nước thải