KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Gói thầu: Thiết kế, thi công trạm xử lý nước thải công suất 200m3/ngày đêm
Hiện trạng công trình Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Đình Ngọc
Địa chỉ Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi 2.400 heo nái

Một số hình ảnh của công trình :

 

Block "slidebar-du-an" not found