KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại chăn 10.000 heo hậu bị

Số và ngày ký hợp đồng 16/2019/PHG/HĐKT
Hiện trạng công trình Chuẩn bị tiến hành nuôi cấy vi sinh
Chủ đầu tư Công ty TNHH Duy Ngọc Đạ Hoai
Địa chỉ Madagui, Đạ Hoai, Lâm Đồng
Điện thoại 0913.635358
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo

Một số hình ảnh của công trình :

 

Block "slidebar-du-an" not found