KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại chăn nuôi 2.400 heo nái

Hiện trạng công trình Đang lắp đặt máy móc thiết bị
Chủ đầu tư Công ty TNHH Hoàng Kim Thanh
Địa chỉ Địa chỉ: xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại 0945.646367
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo
Mục tiêu của dự án Nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT/2016/BTNMT

Một số hình ảnh của dự án :

 

Block "slidebar-du-an" not found