KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thiết kế và thi công

Gói thầu: Cung cấp vật tư thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trại chăn nuôi lợn tập trung.

Hiện trạng công trình Đã thi công hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen
Địa điểm thi công Địa chỉ: Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận
Điện thoại 0966.902389
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo
Nội dung thực hiện Cung cấp vật tư thi công hồ chứa nước

Một số hình ảnh của dự án  :

Block "slidebar-du-an" not found