KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại chăn nuôi 2.400 heo nái

Số và ngày ký hợp đồng 25/2018/PHG/HĐKT
Hiện trạng công trình Đã thi công hoàn thành ngày 09/7/2019
Chủ đầu tư Công ty TNHH Nông nghiệp Việt Hà
Địa chỉ Địa chỉ: Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại 0909976266
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo
Mục tiêu của dự án Nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT/2016/BTNMT

Một số hình ảnh của công trình :

 

Block "slidebar-du-an" not found