KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại chăn 10.000 heo hậu bị

Hiện trạng công trình Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thanh Long Bình Thuận
Địa chỉ Địa chỉ: Núi Tượng, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại 0252.3555999
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo

Một số hình ảnh của công trình :

 

Block "slidebar-du-an" not found