KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại chăn nuôi 2.400 heo nái

Hiện trạng công trình Đã thi công hoàn thành
Chủ đầu tư

 

Công ty TNHH TM DV NAM VIỆT HOÀNG
Địa chỉ Địa chỉ: xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại 0967.333979
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo
Mục tiêu của dự án Nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT/2016/BTNMT

Một số hình ảnh dự án :

Block "slidebar-du-an" not found