KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt đường ống nước dập khói

Hiện trạng công trình Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH Tràng An Xanh Sài Gòn
Địa chỉ Địa chỉ: Tiến Thành, TP.Phan Thiết, T. Bình Thuận
Điện thoại 0913.825.113
Ngành nghề kinh doanh Xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp

Một số hình ảnh của dự án :

 

Block "slidebar-du-an" not found