KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Hợp đồng thi công xây dựng

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải trại lò giết mổ gia súc công suất 300 con/ngày

Hiện trạng công trình Đã hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị
Chủ đầu tư Hoàng Thị Liêm
Địa chỉ Địa chỉ: xã Vĩnh Thanh, Đồng Nai
Điện thoại 0908.864253
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi heo
Mục tiêu của dự án Nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột A, QCVN 40/2011/BTNMT

Một số hình ảnh của dự án :

Block "slidebar-du-an" not found