KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên Hợp Đồng Gói Thầu: Thiết Kế, Thi Công Trạm Xử Lý Nước Thải Công Suất 1200m3/ Ngày Đêm
Hiện Trạng Công Trình Đang Thi Công
Chủ Đầu Tư TRANG TRẠI VĨNH TÂN 7
Địa Chỉ Địa Chỉ: Dầu Tiếng, Bình Dương
Ngành Nghề Kinh Doanh Chăn Nuôi 5.000 Heo Nái + 45.000 Heo Hậu Bị

Một số hình ảnh của dự án :

 

  KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT Tên Hợp Đồng Gói Thầu: Thiết Kế, Thi Công Trạm Xử Lý Nước Thải Công Suất 1200m3/ Ngày Đêm Hiện Trạng Công Trình Đang Thi Công Chủ Đầu Tư TRANG TRẠI VĨNH TÂN 7 Địa Chỉ Địa Chỉ: Dầu Tiếng, Bình Dương Ngành…