HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Công nghệ xử lý nước thải bằng vi sinh là sử dụng vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao và có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp xử lý truyền thống. Các công trình chăn nuôi nếu có hệ thống xử lý nước thải bằng vi sinh vật không chỉ giúp loại bỏ các chất ô nhiễm hiệu quả mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo ra các sản phẩm phụ hữu ích như khí Biogas​.

Ưu điểm:

  • Đạt hiệu quả xử lý cao: Vi sinh vật có thể xử lý đa dạng các chất hữu cơ, nitơ, amoni, photpho, kim loại nặng,… trong nước thải chăn nuôi.
  • Tiết kiệm chi phí: So với các phương pháp xử lý khác, sử dụng công ghệ vi sinh để xử lý nước thải trong chăn nuội có chi phí đầu tư và vận hành thấp hơn các giải pháp khác.
  • Dễ vận hành: Hệ thống xử lý vi sinh thường đơn giản, dễ vận hành và bảo trì.
  • Thân thiện môi trường: Vi sinh vật không gây ô nhiễm môi trường, bùn thải sau xử lý có thể sử dụng làm phân bón.