Polimer

  • Công thức hóa học: CONH2[CH2-CH-]2
  • Xuất xứ: Anh Quốc
  • Ngoại quan: dạng hạt trắng, không mùi, hút ẩm mạnh.