BIO M5

Là sản phẩm tiên tiến chuyên dụng kiểm soát mùi hôi tức thì ngăn mùi quay trở lại.