KHOẢN MỤC THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG SỐ LIỆU CHI TIẾT
Tên hợp đồng Gói thầu: Thi công hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải
Hiện trạng công trình Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Công ty TNHH đầu tư Trường Hưng Thịnh
Địa chỉ Địa chỉ: Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Ngành nghề kinh doanh Chăn nuôi 12.000 heo hậu bị

Một số hình ảnh của dự án :

Block "slidebar-du-an" not found